Τι νέο

Τι νέο υπάρχει

Μια εταιρεία για την υγεία στον 21ο αιώνα Για σχεδόν έναν αιώνα, η MediForce έχει συμβάλει στην βελτίωση της ποιότητας των ιατρικών αρχείων στην Ελλάδα και παγκοσμίως, αναλαμβάνοντας έναν ηγετικό ρόλο στην αποτελεσματική διαχείριση των δεδομένων και πληροφοριών για την υγεία και στην παροχή ποιοτικής υγειονομικής περίθαλψης στο κοινό. Ιδρύθηκε το 2001, η MediForce είναι μια από τις κορυφαίες ενώσεις επαγγελματιών της διαχείρισης της υγείας σε όλο τον κόσμο. Η MediForce, που εξυπηρετεί συνεργαζόμενους οργανισμούς κρατικών συνιστωσών και χιλιάδες επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, είναι η κυρίαρχη αρχή για την ενδυνάμωση των ανθρώπων να επηρεάζουν την υγεία και ευρέως σεβαστή για τα αξιόπιστα διαπιστευτήρια και την αυστηρή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.